१ नं. वडा कार्यालय, हाँसपोसा

वडा अध्यक्ष : विष्णु लाल चौधरी

फोन नं : ९८४२०६५५९२

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य: कुमोद कुमारी थरुनी 

           फोन नं. : ९८१४३७२४३२

  • दलित महिला सदस्य: विष्णु माया नेपाली

           फोन नं. : ९८०४३८५१२४

  • सदस्य: निश्चल पोखरेल

           फोन नं : ९८२१२२९९४

  • सदस्य: रतन कार्की 

           फोन नं : ९८५२०६३८८८

वडा सचिव 

Nepali

इटहरी उप-महानगरपालिकाको नारा


"समुन्नत नगर प्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी बसोबास योग्य , ब्यापारिक , हरित इटहरी"


Pages