६९ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्वन्धि इटहरी उपमहानगरपालिकाको अनुरोध