अन्तरबार्ता हुने मिति समय र स्थान सच्याइएको सम्बन्धि सुचना