बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वन र घोषाणका लागि इटहरी उप-महानगरपालिकाको सामुहिक प्रतिबद्धता