बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वन र घोषाणका सरोकारवालाहरु संगको २ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम २०७४ जेठ २३ र २४ गते सम्पन्न भयो।