मिति २०७५/०८/२३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (३४ औं)

Supporting Documents: