सामुदायिक (सरकारी कलेज) मा उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित विधार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति वितरण सम्वन्धित सूचना