यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
68% (57 votes)
सेवाको समय
12% (10 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
10% (8 votes)
सेवाको प्रकृया
11% (9 votes)
Total votes: 84