यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
67% (187 votes)
सेवाको समय
8% (22 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
12% (33 votes)
सेवाको प्रकृया
14% (38 votes)
Total votes: 280