यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
69% (47 votes)
सेवाको समय
10% (7 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
10% (7 votes)
सेवाको प्रकृया
10% (7 votes)
Total votes: 68