यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
70% (72 votes)
सेवाको समय
10% (10 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
10% (10 votes)
सेवाको प्रकृया
11% (11 votes)
Total votes: 103