यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
67% (142 votes)
सेवाको समय
9% (19 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
12% (25 votes)
सेवाको प्रकृया
13% (27 votes)
Total votes: 213