यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
67% (85 votes)
सेवाको समय
10% (13 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
11% (14 votes)
सेवाको प्रकृया
11% (14 votes)
Total votes: 126