फोटो ग्यालरी

इटहरी उप-महानगरपालिकाको आगामी आब २०७४/०७५ को लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयार गरि उप-महानगरपालिका समक्ष पेस गर्नका लागि बिसयगत  समिति गठन गरिएको

इटहरी उप-महानगरपालिकाको श्रोत नक्सा

इटहरी उप-महानगरपालिकाको श्रोत नक्सा

Pages