समाचार

आर्थिक ऐन, २०७५ website मा upload गरेको सम्बन्धि सुचना

कर सम्बन्धि सेवा दुई दिन बन्द रहने सूचना

प्राथमिक स्वस्थ केन्द्र तथा बर्थिंग सेन्टर इटहरी को लागि लिखित तथा अन्तरबार्ताको नतिजा तथा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब असिस्टेन्ट, अ.हे.ब, अ.न.मी., फार्मेसी सहायक, रेडियोग्राफर तथा का.स.)

Pages