सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कृषि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय १ नं. प्रदेशको प्रस्ताव आव्हान सम्वन्धि सूचना

सेहरा र बुढिखोलको ढुङ्गा,गिट्टि,बालुवा मिक्स गिट्टी भरौट माटो कर ठेक्काको सुचना २०७६ ।०५ ।०६

आन्तरिक आय संकलन शिलवन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना तेश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७६।०४।२५

Pages