प्राथमिक स्वस्थ केन्द्र तथा बर्थिंग सेन्टर इटहरी को लागि लिखित तथा अन्तरबार्ताको नतिजा तथा सिफारिस सम्बन्धि सूचना (मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब असिस्टेन्ट, अ.हे.ब, अ.न.मी., फार्मेसी सहायक, रेडियोग्राफर तथा का.स.)