मिति २०७६/०६/०६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय (६२ औं)