News and Notices

२०७३ कार्तिक २९ गते सार्बजनिक सुनुवाई सम्पन्न

इटहरी उप-माहानगरपालिकाले सम्पादन गर्दै आएको कार्य हरुको बारेमा मिति २०७३ कार्तिक २९ गते सार्बजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरियो

समिक्षा बैठक सम्बन्धमा

मिति: २०७३|०४|३० गते आइतबार

समय: बिहान ७.३० बजे

स्थान: इटहरी उप-महानगरपालिका को सांस्कृतिक भवन

Pages