News and Notices

वडा सचिव परिवर्तन भएको जानकारी

हालको कायम                    कर्मचारीको नाम थर                      कार्यरत रहेको पद     
भएको वडा नं.        
५                                             रिता सुब्वा                                    खरिदार     

इटहरी उप-महानगरपालिको सार्बजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना

मिति : २०७३ फागुन २९ गते आइतबार

समय : बिहान ८.०० बजे

स्थान : रेड्क्रस भवन, खनार-१२

Pages