इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयको सूचना प्रबिधि अधिकृतको करार सेवा लिने सम्बन्धि सूचना

बिस्तृत जानकारी का लागि www.mofald.gov.np मा सूचना प्रबिधि अधिकृतको करार सेवा सम्बन्धमा गइ download गरि हेर्न सक्नु हुने छ