उपभोत्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै सम्पुर्ण व्यवसायि तथा ग्राहक बर्गमा अनुरोध