कोभिड १९ रोग विरुद्धको भेरो सेल खोपको पहिलो डोज लगाउने सम्बन्धि सूचना