FAQs Complain Problems

Search

Search results

 1. नगर स्तरीय आधारभूत तह (कक्षा ८) को पुनर्योग तथा ग्रेडबृदि परिक्षा तालिका सम्बन्धमा !

  IO - 04/18/2023 - 11:24

 2. नगर स्तरीय आधारभूत (कक्षा-८) को ग्रेडवृद्धि नतीजा प्रकाश गरीएको सुचना

  IO - 05/12/2023 - 12:41

 3. नगर स्तरीय आधारभूत तह उत्तीर्ण परिक्षाको कार्य तालिका निर्धारण सम्बन्धी सूचना !

  IO - 02/23/2023 - 22:20

 4. नगर स्तरीय आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ५ र ८) को नतिजा !

  IO - 04/12/2023 - 17:22

 5. इटहरी उप-महा नगरपालिकाको नागरिक वडापत्र

  ... हक पुग्ने अन्य आधारभूत प्रमाणहरुको ... वा अन्य कारण भएमा आधारभूत प्रमाणको प्रतिलिपी। ...

  ictv - 12/10/2016 - 13:48

 6. भवन निर्माण र जग्गा विकास सम्बन्धि निर्णय

  ... भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत मार्ग दर्शन ,२०७२ यहि ...

  ictv - 10/07/2015 - 12:09