FAQs Complain Problems

वडा नं. १७ को कार्यालय, पकली

 वडा अध्यक्ष : प्रभात कुमार आचार्य 

           फोन नं : ९८६०४८८९९६

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : बिष्णु कुमारी खड्का 

           फोन नं. : ९८६३७०१८१६

  • दलित महिला सदस्य: रेविया देवी सदा मुसर्नी

           फोन नं. : ९८०४३४९२८०

  • सदस्य: काशिम मिया 

           फोन नं : ९८१४३८७४९२ 

  • सदस्य: श्याम कुमार चौदारी 

           फोन नं : ९८४२१०२८०४ 

वडा सचिव 

 संजिव कुमार खड्का  

    फोन नं : ९८६३०१६९७२ 

सब  इन्जिनियर 

प्रदिप मण्डल

    फोन नं : ९८४०१२९५३९

अमिन 

दिपेन्द्र कुमार शिंह(१७/१८)

  फोन नं : ९८०४७२१७४०

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

  किरण बाराकोटी

     फोन  नं:

समुदायिक क्लिनिक 

  लक्ष्मी चौधरी

    फोन नं : ९८२७३७८८८३

कार्यालय सहयोगी   

कल्पना राई

    फोन नं : ९८०७३६५४८०

कार्यालय सहयोगी   

निलु राई

    फोन नं : ९८६३७०१८३७

कार्यालय सहयोगी   

लक्ष्मी कुमारी चौधरी

    फोन नं :

इमेल: itahari.ward17@gmail.com

Undefined
Population: 
८००१
Ward Contact Number: 
०२५४२१०४६
Weight: 
0