वडा नं. १७ को कार्यालय, पकली

 वडा अध्यक्ष : भगवान लाल साहु सुडी

           फोन नं : ९८५२०५४५५१

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : नारिजा खातुन

           फोन नं. : ९८६२१९०६०७

  • दलित महिला सदस्य: कान्ति देवी मुसहरी

           फोन नं. : 

  • सदस्य: देव नारायण चौधरी 

           फोन नं : ९८०४०७९३२१

  • सदस्य:जिबन राई 

           फोन नं : ९८०७०७५१०५

वडा सचिव 

  दिनेश कुमार कार्की  

    फोन नं : ९८५२०८०६११

सब  इन्जिनियर 

प्रदिप मण्डल

    फोन नं : ९८४०१२९५३९

अमिन 

दिपेन्द्र कुमार शिंह(१७/१८)

  फोन नं : ९८०४७२१७४०

 

समुदायिक क्लिनिक 

  लक्ष्मी चौधरी

    फोन नं : ९८२७३७८८८३

कार्यालय सहयोगी   

कल्पना राई

    फोन नं : ९८०७३६५४८०

कार्यालय सहयोगी   

निलु राई

    फोन नं : ९८६३७०१८३७

इमेल : itahari.ward17@gmail.com

Undefined
Population: 
८००१
Ward Contact Number: 
०२५४२१०४६
Weight: 
0