FAQs Complain Problems

इटहरी उपमहानगरपालिकाको मुख्य भवन

Read More

नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम

Read More

वडा नं. १७ को कार्यालय, पकली

 वडा अध्यक्ष : प्रभात कुमार आचार्य 

           फोन नं : ९८६०४८८९९६

वडा सदस्यहरु

 • महिला सदस्य : बिष्णु कुमारी खड्का 

           फोन नं. : ९८६३७०१८१६

 • दलित महिला सदस्य: रेविया देवी सदा मुसर्नी

           फोन नं. : ९८०४३४९२८०

 • सदस्य: काशिम मिया 

           फोन नं : ९८१४३८७४९२ 

 • सदस्य: श्याम कुमार चौदारी 

           फोन नं : ९८४२१०२८०४ 

वडा सचिव 

Undefined

वडा नं. १६ को कार्यालय, एकम्बा

 वडा अध्यक्ष : तेज नारायण चौधरी

           फोन नं : ९८५२०५४९५९

 • महिला सदस्य: खिना खतिवडा 

           फोन नं. : ९८२०३८७१६८

 • दलित महिला सदस्य: धान माया बिस्वकर्मा 

           फोन नं. : ९८४२३९९९८६

 • सदस्य: सिताराम चौधरी      

           फोन नं : ९८०३६२८८२९

 • सदस्य:  सुनिल कुमार चौधरी 

           फोन नं : ९८२६३४५३५१

वडा सचिव 

  राज कुमार विस्वकर्मा

Undefined

वडा नं. १५ को कार्यालय, एकम्बा

 वडा अध्यक्ष : जय नारायण चौधरी 

           फोन नं : ९८२४३८७५४३ 

वडा सदस्यहरु

 • महिला सदस्य : सारो कुमारी चौधरी 

           फोन नं. : ९८२७०८००४३

 • दलित महिला सदस्य: भुतिन देवी रिषिदेव मुसहर 

           फोन नं. : 

 • सदस्य: लालु चौधरी

           फोन नं : ९८१०५२०२४३ 

 • सदस्य: अभिषेक चौधरी    

           फोन नं : ९८१३१९८२२९ 

वडा सचिव 

दिनेश कुमार कार्की 

Undefined

Pages

Official

Hem Karna Poudel
Mayor
9852048688
Sangita Kumari Chaudhary
Deputy Mayor
9842035298
Ram Charitra Mehta
Chief Administrative Officer
ramcharitramehta@gmail.com
9852070111