कोभिड १९ को स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्ड अवलम्बन गरि विश्व वातावरण दिबस २०७८ मनाउन सर्वसाधारण सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।