FAQs Complain Problems

आय विवरण

Title आर्थिक वर्ष महिना फायल प्रकाशन मिति
आ.व २०७९-८० को २०७९-०४-०१ देखी २०८०-०३-३१ सम्मको आय व्यय विवरण ! २०७९-८० श्रावण PDF icon आ.व २०७९-८० को २०७९-०४-०१ देखी २०८०-०३-३१ सम्मको आय व्यय विवरण !-pages-2-4 (1).pdf 08/03/2023 - 13:15
आ.व २०७९/१२/०१ देखि २०७९/१२/३० सम्मको शिर्षकगत आय संकलन विवरण ! २०७९-८० चैत्र PDF icon आ.व २०७९-१२-०१ देखि २०७९-१२-३० सम्मको शिर्षकगत आय संकलन विवरण !.pdf 04/18/2023 - 13:34
२०७९/११/०१ देखि २०७९/११/३० सम्म को शिर्षगत आवधिक आय संकलन विवरण ! २०७९-८० चैत्र PDF icon २०७९-११-०१ देखि २०७९-११-३० सम्म को शिर्षगत आवधिक आय संकलन विवरण !.pdf 03/24/2023 - 12:49
२०७९/०४/०१ देखि २०७९/११/३० सम्मको आम्दानी तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ! २०७९-८० चैत्र PDF icon आम्दानी तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा !.pdf 03/16/2023 - 12:18
२०७९/०४/०१ देखि २०७९/०६/३१ सम्मको शिर्षकगत आवधिक आय संकलन विवरण ! २०७९-८० कार्तिक PDF icon शिर्षकगत आवधिक आय संकलन विवरण.pdf 10/23/2022 - 13:20
२०७९/०४/०१ देखि २०७९/०६/३१ सम्मको आय व्यय को विवरण २०७९-८० कार्तिक PDF icon आय व्यय को विवरण.pdf 10/23/2022 - 13:15
२०७८ श्रावण देखि २०७९ असार महिना सम्मको आय संकलन विवरण २०७८-७९ श्रावण PDF icon २०७८ श्रावण देखि २०७९ असार महिना सम्मको आय संकलन विवरण -summary.pdf 08/02/2022 - 11:51
२०७८ श्रावण देखि माघ महिना सम्मको आय संकलन विवरण -summary २०७८-७९ फाल्गुन PDF icon २०७८ श्रावण देखि माघ महिना सम्मको आय संकलन विवरण -summary.pdf 02/27/2022 - 15:15
२०७८ माघ महिनाको आय संकलन विवरण !!! २०७८-७९ माघ PDF icon २०७८ माघ महिनाको आय संकलन विवरण !!!.pdf 02/27/2022 - 15:07
२०७८ पुष महिनाको आय संकलन विवरण !!! २०७८-७९ पुस PDF icon २०७८ पौष महिनाको आय संकलन विवरण !!!.pdf 02/27/2022 - 15:06

Pages