FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

Document Title अार्थिक वर्ष महिना Documents Post date
२०७८ बैषाख देखि चैत्र मसान्तसम्म पञ्जिकरण रिपोर्ट २०७८-७९ चैत्र Image icon २०७८ बैषाख देखि चैत्र मसान्तसम्म पञ्जिकरण रिपोर्ट.jpg 04/20/2022 - 13:46
२०७७ बैषाख देखि पौष पञ्जिकरण रिपोर्ट 2077.01.01 to 09.29 Image icon २०७७ बैषाख देखि पौष पञ्जिकरण रिपोर्ट 2077.01.01 to 09.29 .jpg 02/21/2021 - 15:08
२०७६ श्रावण देखि चैत्र पञ्जिकरण मासिक रिपोर्ट VERS report 2076.04.01 to 2076.12.30-1 Image icon २०७६ श्रावण देखि चैत्र पञ्जिकरण मासिक रिपोर्ट VERS report 2076.04.01 to 2076.12.30-1.jpg 02/21/2021 - 15:06
२०७६ असार पञ्जिकरण मासिक रिपोर्ट PDF icon असार पञ्जिकरण प्रतिबेदन २०७६.pdf 09/02/2019 - 13:31
२०७६ जेठ पञ्जिकरण मासिक रिपोर्ट २०७५-७६ जेठ PDF icon जेठ पञ्जिकरण प्रतिबेदन २०७६.pdf 06/20/2019 - 15:34
२०७६ बैशाख पञ्जिकरण मासिक रिपोर्ट २०७५-७६ बैसाख PDF icon बैशाख पञ्जिकरण प्रतिबेदन २०७६.pdf 06/20/2019 - 15:33
२०७५ सालको वार्षिक पञ्जिकरण प्रतिबेदन २०७५-७६ PDF icon २०७५ सालको वार्षिक पञ्जिकरण प्रतिबेदन.pdf 06/20/2019 - 15:18
२०७५ चैत्र पंजीकरण मासिक रिपोर्ट २०७५-७६ चैत्र PDF icon चैत्र पञ्जिकरण प्रतिबेदन 2075।76.pdf 06/20/2019 - 15:16
२०७५ फागुन पंजीकरण मासिक रिपोर्ट २०७५-७६ फाल्गुन PDF icon फागुन पञ्जिकरण प्रतिबेदन 2075।76.pdf 06/20/2019 - 15:15
२०७५ माघ पंजीकरण मासिक रिपोर्ट २०७५-७६ माघ PDF icon माघ पञ्जिकरण प्रतिबेदन 2075।76.pdf 03/21/2019 - 10:54

Pages