घटना दर्ता

Document Title अार्थिक वर्ष महिना Documents Post date
२०७७ बैषाख देखि पौष पञ्जिकरण रिपोर्ट 2077.01.01 to 09.29 Image icon २०७७ बैषाख देखि पौष पञ्जिकरण रिपोर्ट 2077.01.01 to 09.29 .jpg 02/21/2021 - 15:08
२०७६ श्रावण देखि चैत्र पञ्जिकरण मासिक रिपोर्ट VERS report 2076.04.01 to 2076.12.30-1 Image icon २०७६ श्रावण देखि चैत्र पञ्जिकरण मासिक रिपोर्ट VERS report 2076.04.01 to 2076.12.30-1.jpg 02/21/2021 - 15:06
२०७६ असार पञ्जिकरण मासिक रिपोर्ट PDF icon असार पञ्जिकरण प्रतिबेदन २०७६.pdf 09/02/2019 - 13:31
२०७६ जेठ पञ्जिकरण मासिक रिपोर्ट २०७५-७६ जेठ PDF icon जेठ पञ्जिकरण प्रतिबेदन २०७६.pdf 06/20/2019 - 15:34
२०७६ बैशाख पञ्जिकरण मासिक रिपोर्ट २०७५-७६ बैसाख PDF icon बैशाख पञ्जिकरण प्रतिबेदन २०७६.pdf 06/20/2019 - 15:33
२०७५ सालको वार्षिक पञ्जिकरण प्रतिबेदन २०७५-७६ PDF icon २०७५ सालको वार्षिक पञ्जिकरण प्रतिबेदन.pdf 06/20/2019 - 15:18
२०७५ चैत्र पंजीकरण मासिक रिपोर्ट २०७५-७६ चैत्र PDF icon चैत्र पञ्जिकरण प्रतिबेदन 2075।76.pdf 06/20/2019 - 15:16
२०७५ फागुन पंजीकरण मासिक रिपोर्ट २०७५-७६ फाल्गुन PDF icon फागुन पञ्जिकरण प्रतिबेदन 2075।76.pdf 06/20/2019 - 15:15
२०७५ माघ पंजीकरण मासिक रिपोर्ट २०७५-७६ माघ PDF icon माघ पञ्जिकरण प्रतिबेदन 2075।76.pdf 03/21/2019 - 10:54
२०७५ पुस पंजीकरण मासिक रिपोर्ट २०७५-७६ पुस PDF icon पुस पञ्जिकरण प्रतिबेदन 2075।76.pdf 01/21/2019 - 11:57

Pages