कोभिड-१९ बिरुद्धको भेरोसिल खोपको दोस्रो मात्रा लगाइने बारे सुचना