ल्याब केमिकल सामाग्री तथा उपकरणको दरभाउ कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना