FAQs Complain Problems

News and Notices

सुचना

सूचना

इटहरी उपमहानगरपालिकामा ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र दिने सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७५ तयार हुने क्रममा रहेकोले सम्बंधित सबैले आ आफ्नो सुझाब यही भाद्र १४ गतेभित्र दिन हुन अनुरोध गरिन्छ . सुझाब itahari.muncipality@gmail.com

सूचना

Pages