FAQs Complain Problems

आ.ब ०७३/०७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अमत्रण गरिएको सम्बन्धमा

मिति : २०७२/०९/३०
समय : बिहान ८ बजे
स्थान : इटहरी उपमहानगरपालिका संस्कृतिक भवन

आ.ब ०७३/०७४ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम  सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अमत्रण गरिएको सम्बन्धमा