वडा नं. ८ को कार्यालय, गैसार

 वडा अध्यक्ष : रोहित कुमार चौधरी 

           फोन नं : ९८५२०५५६६१

वडा सदस्यहरु

 • महिला सदस्य: इन्दिरा आचार्य रिजाल 

           फोन नं : ९८४२१७५६९६

 • दलित महिला सदस्य: सिता कुमारी हरिजन चमार  

           फोन नं. : ९८०७३१८८४४

 • सदस्य: खुपराज शर्मा   

           फोन नं : ९८५२०५५१०१

 • सदस्य: बुध नारायण चौधरी    

           फोन नं : ९८४२०३५८३८

वडा सचिव 

Undefined

वडा नं. ७ को कार्यालय, बज्राहा

 वडा अध्यक्ष : नर बहादुर राई

           फोन नं : ९८४२०८०२३४

वडा सदस्यहरु

 • दलित महिला सदस्य: अनिता पासवान 

           फोन नं. : ९८०४७८१७८५

 • सदस्य: कर्ण बहादुर पौडेल  

           फोन नं : ९८०४०५५८५०

 • सदस्य: देव नारायण चौधरी   

           फोन नं : ९८११३४८०४१

वडा सचिव 

   लोकेन्द्र प्रसाद घिमिरे  

    फोन नं : ९८६८६८६९६८

सहायक

    विमला धिमाल  

Undefined

वडा नं. ६ को कार्यालय, इटहरी चौक

 वडा अध्यक्ष : दिपक गौतम 

          फोन नं : ९८५२०५५६७३

वडा सदस्यहरु

 • महिला सदस्य: भद्र थापा मगर   

           फोन नं. : ९८४२०३६२६९

 • दलित महिला सदस्य: कमला वि. क. 

           फोन नं. : ९८४२०३५६२३

 • सदस्य: अरुण गुरुङ्ग 

           फोन नं : ९८४२३१५६६९

 • सदस्य: नारायण प्रसाद आचार्य   

           फोन नं : ९८५२०५५६९६

वडा सचिव 

   अर्जुन सुवेदी  

Undefined

Pages