आब २०७४/०७५ को लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयार गरि पेस गर्न बिसयगत समिति गठन गरिएको