कोभिड १९ रोग विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धि सुचना २०७८-०५-११