डेङ्गु नियन्त्रण अभियानका जानकारी सम्वन्धि प्रेस विज्ञप्ती