बिज्ञापन नं ०२-०७८-०७९ ल्याव टेक्निसियन (पाचौ) पदको आवेदकहरुको संक्षिप्त सूची तथा परिक्षा संचालन मिति प्रकाशन गरिएको सूचना