बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु बन्द रहने सम्बन्धि सूचना