भेराे सेल खाेप लगाउने खाेप केन्द्रकाे अवधि थप गरिएकाे सम्बन्धि सुचना।।