मिति २०७६ जेठ १४ देखि २९ गतेसम्म वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप सम्वन्धि एक दिवसिय अभिमुखिकरण तथा सुचक कार्यान्वयन कार्यक्रम वडा नं। २, ३, ११, १४ र १९ मा सम्पन्न