यस अघि कुनै पनि खोप नलिएका १८ वर्ष माथिका सम्पूर्ण इटहरी बासीहरुलाई कोभिड १९ विरद्धको J & J खोप लगाउने सम्वन्धि सूचना