लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना (जन स्वाथ्य अधिकृत, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब असिस्टेन्ट, आई.टि. सहायक, अ.हे.ब, अ.न.मी.)