वडा नं.११ को कार्यालय, सिमरवोना

 वडा अध्यक्ष : रुपेश कुमार चौधरी

           फोन नं : ९८०५३००५००

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : सुक्मा  राई 

           फोन नं. : ९८१४३३१०९६

  • दलित महिला सदस्य: मन्जु कुमारी सरदार   

           फोन नं. : ९८०५३८१८७३

  • सदस्य: सत्य नारायण चौधरी  

           फोन नं : ९८४२१५४८१९

  • सदस्य: केशव प्रशाद कोइराला     

           फोन नं : ९८१७३१११२२

वडा सचिव 

   नारायण सुवेदी  

    फोन नं : ९८५१२३३६७७

आ.टि. सहायक

    अर्जुन बिस्ट   

    फोन नं : ९८४३६७६६१

असिस्टेन्ट सब  इन्जिनियर 

    काराराम माझी   

    फोन नं : ९८६७४१७५९९

इमेल : itahari.ward11@gmail.com

Undefined
Population: 
४१२१
Ward Contact Number: 
०२५५८३२१९
Weight: 
0