FAQs Complain Problems

वडा नं. १२ को कार्यालय, खनार

 वडा अध्यक्ष : भुवन राज पोखरेल 
           फोन नं : ९८५२०६३९६० 

वडा सदस्यहरु

  • महिला सदस्य : विन्दा के.सी 

           फोन नं : ९८४२२३५३०६ 

  • दलित महिला सदस्य: विमली कुमारी सरदार    

           फोन नं. : 

  • सदस्य: सन्यास कुमार साह  

           फोन नं : ९८४२०९९७०७ 

  • सदस्य: संजय कुमार मिश्र

           फोन नं : ९८४२०३६८७५ 

वडा सचिव 

   राज कुमार विश्वकर्मा

    फोन नं : ९८४२५८८७८८

अ. सब. इन्जिनियर

    पुजा शिवा

      फोन नं : ९८४२४४३५७४

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

    दिप नारायण यादव 

    फोन नं : ९८४२०५६५९१ 

सहायक कम्प्युटर अपरेटर

रितेश चौधरी

फोन नं : ९८२७०८०३११

अमिन 

शिशिर भट्टराई

फोन नं : ९८१०५१९६३९

 बिधुत सहायक 

सरोज कुमार चौधरी

फोन नं : ९८२४३९६२७७

सफाई कर्मचारी

दिपेन्द्र खतिवडा

फोन नंः ९८४०५५०४७६

इमेल : itahari.ward12@gmail.com

Undefined
Population: 
४८७०
Ward Contact Number: 
०२५५८०८७९
Weight: 
0