FAQs Complain Problems

वडा नं. १६ को कार्यालय, एकम्बा

 वडा अध्यक्ष : तेज नारायण चौधरी

           फोन नं : ९८५२०५४९५९

  • महिला सदस्य: खिना खतिवडा 

           फोन नं. : ९८२०३८७१६८

  • दलित महिला सदस्य: धान माया बिस्वकर्मा 

           फोन नं. : ९८४२३९९९८६

  • सदस्य: सिताराम चौधरी      

           फोन नं : ९८०३६२८८२९

  • सदस्य:  सुनिल कुमार चौधरी 

           फोन नं : ९८२६३४५३५१

वडा सचिव 

  राज कुमार विस्वकर्मा

    फोन नं : ९८४२५८८७८८

असिस्टेन्ट सब  इन्जिनियर 

    मनोज कुमार चौधरी

    फोन नं : ९८४२६३६८१३

सहायक कम्प्युटर अपरेटर 

    तेजनारायण साह 

      फोन नं. : 

कार्यालय सहयोगी

उर्मिला कुमारी चौधरी 

    फोन नं : 

कार्यालय सहयोगी

निर्मला  चौधरी 

    फोन नं : 

इमेल: itahari.ward16@gmail.com

Undefined
Population: 
६२३२
Ward Contact Number: 
०२५५८३२१९
Weight: 
0