वडा नं. १६ को कार्यालय, एकम्बा

 वडा अध्यक्ष : दिप नारायण चौधरी

           फोन नं : ९८५२०५९८१७

  • दलित महिला सदस्य: धान माया बिस्वकर्मा 

           फोन नं. : ९८४२३९९९८६

  • सदस्य: तेजनारायण चौधरी           
       फोन नं : ९८५२०५४९५९
  • सदस्य: शान्ती प्रसाद ओझा  

           फोन नं : ९८४२०५८१७४

वडा सचिव 

  गोपाल चौधरी  

    फोन नं : ९८०४०४७६५१

 

असिस्टेन्ट सब  इन्जिनियर 

    मनोज कुमार चौधरी

    फोन नं : ९८४२६३६८१३

कार्यालय सहयोगी

दिपक चौधरी

    फोन नं : 

इमेल : itahari.ward16@gmail.com

Undefined
Population: 
६२३२
Ward Contact Number: 
०२५५८३२१९
Weight: 
0