विश्व वातावरण दिवशको दिन सरसफाईमा सरिक हुँदै नगर प्रमुख