२०७३/०७/२९ गते बिहान ८.०० बजे इटहरी २४ को सगरमाथा खेल मैदान मा सार्बजनिक सुनुवाई हुने भएको