२०७३ कार्तिक २९ गते सार्बजनिक सुनुवाई सम्पन्न

इटहरी उप-माहानगरपालिकाले सम्पादन गर्दै आएको कार्य हरुको बारेमा मिति २०७३ कार्तिक २९ गते सार्बजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरियो