FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Post date Documents
खर्चको फांटवारी २०८० साल पौष महिना 01/19/2024 - 12:53 PDF icon म.ले.प.फा.नं. २१० पौष २०८०.pdf
२०८०/०९/०१ देखि २०८०/०९/२९ सम्मको शिर्षकगत आवधिक आय संकलन विवरण ! 01/19/2024 - 12:33 PDF icon राजश्व.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (मितिः २०८०/०९/०५) आ.ब.२०८०/०८१ 12/21/2023 - 15:51 PDF icon म.ले.प.फा.नं. २१० मंसिर २०८०.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (मितिः२०८०/०८/०६) आ.ब.२०८०/०८१ 11/22/2023 - 15:49 PDF icon म.ले.प.फा.नं. २१० कार्तिक २०८०.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (मितिः२०८०/०७/०३) आ.ब.०८०/०८१ 10/20/2023 - 15:48 PDF icon म.ले.प.फा.नं. २१० असोज २०८०.pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन (मितिः२०८०/०६/०२) आ.ब.०८०/०८१ 09/19/2023 - 15:45 PDF icon म.ले.प.फा.नं. २१० भाद्र २०८०.pdf
श्रावण महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन (२०८०-०८१) मितिः २०८०/०५/०३ 08/20/2023 - 15:38 PDF icon म.ले.प.फा.नं. २१० श्रावण २०८०.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/८०को कार्तिक महिनामा भएको आय तथा व्ययको विवरण 12/09/2022 - 13:45 PDF icon आम्दानी तथा खर्च विवरण गरिएको सम्बन्धमा.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्तिक महिनामा भएको आय व्ययको विवरण 12/09/2022 - 13:35 PDF icon आम्दानी तथा खर्च विवरण गरिएको सम्बन्धमा.pdf
२०७४ मङ्सिर को पन्जिका रिपोर्ट 12/22/2017 - 14:09 PDF icon 2074 mansir ko Panjika masik report.pdf

Pages