FAQs Complain Problems

News and Notices

सामाजिक सुरक्षा भत्ता फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता फिर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा नेपालको संविधानबमोजिम आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चत गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता विभिन्न ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरु

Pages