FAQs Complain Problems

उपभोक्ता समिति गठन गर्ने बारे

आ.ब. २०७२/०७३ को योजनाको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको र यसको म्याद मंसिर १६ सम्म रहेको छ |