यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
66% (309 votes)
सेवाको समय
8% (38 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
14% (65 votes)
सेवाको प्रकृया
12% (55 votes)
Total votes: 467