खड्ग तामांग

Phone: 
९८४२०६६४७०
Section: 
वडा सचिब वडा न. ३